با تاكید بر ایجاد ظرفیت های قانونی و پژوهشی صورت گرفت

ابلاغ اولویت های جهش تولید از طرف رئیس مجلس به كمیسیون پشتیبانی از تولید ملی و مركز پژوهش ها

ابلاغ اولویت های جهش تولید از طرف رئیس مجلس به كمیسیون پشتیبانی از تولید ملی و مركز پژوهش ها

بازاری: به دنبال نامگذاری سال 1399 از طرف رهبر معظم انقلاب به نام ˮجهش تولیدˮ علی لاریجانی در نامه های جداگانه به رئیس كمیسیون ویژه پشتیبانی از تولید ملی و سرپرست مركز پژوهش ها، ضمن ابلاغ اولویت های ده گانه، بر ایجاد ظرفیت های قانونی و پژوهشی ˮ جهش تولیدˮ امسال تاكید نمود. اصلاح ساختار تولید ملی، به حداقل رساندن پروسه صدور مجوزها، توسعه دولت الكترونیك، توسعه كانون های تولیدی خرد، اشباع بازار داخل و توسعه صادرات كالای ایرانی، تكمیل زنجیره تولید با بهره مندی از توانایی نخبگان، گسترش صنایع تبدیلی در بخش كشاورزی و تكیه بر مزیت های بومی تولید از محورهایی است كه رئیس مجلس در این مكاتبات بر آنها تاكید نمود.


به گزارش بازاری به نقل از ایسنا، متن نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به حمیدرضا فولادگر، رئیس كمیسیون پشتیبانی از تولید ملی به این شرح است:
"جناب آقای دكتر حمید رضا فولادگر
رئیس محترم كمیسیون ویژه پشتیبانی از تولید ملی
سلام علیكم
با توجه به نامگذاری سال ۱۳۹۹ به نام «جهش تولید» و باتوجه به سوابق اقدامات آن كمیسیون در بررسی طرح ها و لوایح مقوم تولید ملی، مقتضی است با همكاری سایر اعضا روند اصلاح، تكمیل و ایجاد ظرفیت های قانونی بمنظور جهش تولید امسال را بعنوان مطالبه ای بحق و ملی دنبال كرده و بر طبق تاكیدات رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی، راهكارهای قانونی این جهش و گزارش های میدانی از لوازم تحقق آن خصوصاً تسهیل كسب و كارها را با بهره گیری از نظرات دستگاه های اجرایی مرتبط، اعضای دیگر كمیسیون های تخصصی، مركز پژوهش های مجلس و نمایندگان بخش خصوصی همچون در موارد ذیل ارائه نمایید.
۱. اصلاح ساختار تولید ملی با حذف ضوابط اجرائی زائد و غیر ضرور در راه اندازی كسب و كارها
۲. توسعه دولت الكترونیك، به حداقل رساندن پروسه صدور مجوزهای سرمایه گذاری و تولید و اجرای سیاست اعلامی بجای صدور مجوز
۳. توسعه كانون های تولیدی خرد و كارگاه های كوچك باتوجه به نقش قابل توجه آنها در اشتغال آفرینی
۴. اشباع بازار داخلی از كالای ایرانی با تاكید بر الگوی مصرف درون زا و همسو نمودن نیاز مصرفی با ظرفیت تولید
۵. توسعه بازار های صادراتی بواسطه افزایش رقابت پذیری، بهره وری، نوآوری و كیفیت تولیدات باتوجه به مزیت همسایگی ایران با ۱۵ كشور
۶. تكمیل زنجیره تولید از مواد خام تا محصولات نهایی در داخل و قطع وابستگی در حوزه كالاهای پرمصرف از قبیل لوازم خانگی و خودرو به خارج از كشور
۷. بهره مندی از توانایی نخبگان و مجموعه های دانش بنیان برای رفع نقایص زنجیره تولید با تبدیل دستاوردهای پژوهشی آنان به فناوری های تجاری سازی شده
۸. گسترش صنایع تكمیلی و تبدیلی در بخش كشاورزی بمنظور جلوگیری از خام فروشی و تقویت زنجیره غذایی برای رفع نیاز داخل و گسترش صادرات
۹. كارآمدسازی نظام توزیع كالاها و خدمات با استفاده از كاهش واسطه های غیر ضرور و ناكارآمد
۱۰. تكیه بر مزیت های بومی تولید از قبیل توسعه كشت گلخانه ای باتوجه به شرایط مساعد آب و خاك و افزایش تولید آبزیان در قفس با استفاده از سواحل دریایی طولانی
شایسته است كمیسیون ویژه پشتیبانی از تولید ملی، مراتب فوق را بوسیله كمك به اصلاحات مورد نیاز در قوانین و یا تهیه قوانین جدیدی كه سبب جهش تولید می شوند، تمهید نموده و گزارشی از بررسی ها و تدابیر خودرا به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی"
رئیس مجلس همین طور در نامه ای جداگانه خطاب به محمد قاسمی، سرپرست مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ایجاد ظرفیت های پژوهشی و پشتیبانی علمی از اقدامات تقنینی برای جهش تولید را ماموریت اصلی این مركز امسال عنوان نمود. متن نامه دكتر لاریجانی خطاب به سرپرست مركز پژوهش ها چنین است:
جناب آقای دكتر محمد قاسمی
سرپرست محترم مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
سلام علیكم
باعنایت به نامگذاری سال ۱۳۹۹ به نام «جهش تولید» و با تاكید بر تجربیات آن مركز در پشتیبانی پژوهشی از رونق تولید ملی در سالهای گذشته، ماموریتی ویژه به مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بعنوان بازوی علمی قوه تقنینی كشور داده می شود تا با تشكیل فوری كارگروه های كارشناسی و استفاده از صاحبنظران امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تسهیل كسب و كار ها و تدوین قوانین و مقررات لازم برای جهش تولید امسال را بعنوان مطالبه ای بحق و ملی دنبال كرده و افزون بر آن، بر طبق تاكیدات رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی، راهكارهای علمی تحقق این جهش را همچون در موارد ذیل ارائه نماید.
۱. اصلاح ساختار تولید ملی با حذف ضوابط اجرائی زائد و غیر ضرور در راه اندازی كسب و كارها
۲. توسعه دولت الكترونیك، به حداقل رساندن پروسه صدور مجوزهای سرمایه گذاری و اجرای سیاست اعلامی بجای صدور مجوز
۳. توسعه كانون های تولیدی خرد و كارگاه های كوچك باتوجه به نقش قابل توجه آنها در اشتغال آفرینی
۴. اشباع بازار داخلی از كالای ایرانی با تاكید بر الگوی مصرف درون زا و همسو نمودن نیاز مصرفی با ظرفیت تولید
۵. توسعه بازار های صادراتی بواسطه افزایش رقابت پذیری، بهره وری، نوآوری و كیفیت تولیدات باتوجه به مزیت همسایگی ایران با ۱۵ كشور
۶. تكمیل زنجیره تولید از مواد خام تا محصولات نهایی در داخل و قطع وابستگی در حوزه كالاهای پرمصرف از قبیل لوازم خانگی و خودرو به خارج از كشور
۷. بهره مندی از توانایی نخبگان و مجموعه های دانش بنیان برای رفع نقایص زنجیره تولید با تبدیل دستاوردهای پژوهشی آنان به فناوری های تجاری سازی شده
۸. گسترش صنایع تكمیلی، تبدیلی و بسته بندی در بخش كشاورزی بمنظور جلوگیری از خام فروشی و تقویت زنجیره غذایی برای رفع نیاز داخل و گسترش صادرات
۹. كارآمدسازی نظام توزیع كالا ها و خدمات با استفاده از كاهش واسطه های غیر ضرور و ناكارآمد
۱۰. تكیه بر مزیت های بومی تولید از قبیل توسعه كشت گلخانه ای باتوجه به شرایط مساعد آب و خاك و افزایش تولید آبزیان در قفس با استفاده از سواحل دریایی طولانی
كارگروه های فوق موظفند با دعوت از دستگاه های اجرایی ذیربط خصوصاً سازمان برنامه و بودجه و مجموعه های دانش بنیان، ضمن ایجاد هم افزایی علمی در زمینه جهش تولید، به شناسایی فرصت های موجود در این زمینه روی آورده و پیوست پژوهشی طرح های لازم برای ایجاد ظرفیت های قانونی جهش تولید را به كمیسیون های تخصصی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
بنا بمراتب فوق مقتضی است مركز پژوهش های مجلس، بمنظور بهبود كارهای تقنینی و نظارتی در این خصوص، نتایج بررسی های موصوف را تجمیع و ماهانه در چارچوب "گزارش جامع راهكارهای جهش تولید" به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای ذی ربط ارسال نماید.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی"
منبع:

1399/01/03
20:12:36
5.0 / 5
3217
تگهای خبر: اقتصاد , بازار , بودجه , تخصص
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۳

لینک دوستان بازاری

بازاری

تگهای بازاری

baazari.ir - حقوق مادی و معنوی سایت بازاری محفوظ است

بازاری

بازار فروش کالا