وزیر اقتصاد:

جنگ اقتصادی برای مردم ایران جدید نیست، دشمن معیشت را هدف گرفته است

جنگ اقتصادی برای مردم ایران جدید نیست، دشمن معیشت را هدف گرفته است

به گزارش بازاری وزیر اقتصاد با اشاره به اینكه جنگ اقتصادی برای مردم ایران جدید و غیرمنتظره نیست، تصریح كرد: دشمن با هدف گرفتن و ایجاد تنگنا در معیشت مردم، قصد ضربه زدن به سرمایه اجتماعی نظام را دارد.به گزارش بازاری به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، فرهاد دژپسند كه در محل دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی سخن می گفت، سرمایه انسانی را یكی از مهم ترین سرمایه های كشور دانست و اظهار داشت: اگر به ایام جنگ تحمیلی و هشت سال دفاع مقدس برگردیم، مشاهده می نماییم كه هدف دشمن از آغاز جنگ، بازداشتن نظام از دست یابی به اهداف و در نهایت سرنگونی آن بود.
وی اضافه كرد: در آن جنگ، نه یك دشمن كه مجموعه ای از دشمنان تا بن دندان مسلح و مجهز به انواع و اقسام تجهیزات و منابع مالی را داشتیم و در مقابل، نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته بود كه در جهت تحقق اهداف انقلاب، قصد كاهش وابستگی به نفت، شكل دادن به تعادل های منطقه ای و... را داشت.

دژپسند اظهار داشت: پس از انقلاب، جمهوری اسلامی تصمیم گرفت صادرات نفت را كاهش بدهد تا كم كم بحث فرآوری و توسعه عمودی نفت را در داخل مطرح كند و از جانب دیگر، همزمان تلاش كرد مالیات بخش خصوصی و عمومی را تعادل ببخشد و هم با اعطای یارانه، طبقات پایین تر درآمدی را هم تحت حمایت خودش قرار دهد.

وزیر اقتصاد خاطرنشان كرد: در جنگ تحمیلی، دشمن همه امكانات را داشت و ما تنها یك چیز داشتیم كه همانا سرمایه اجتماعی بود؛ یعنی مردمی كه برای اعتقاداتِ خودشان كار می كردند و به این جمع بندی رسیده بودند كه فقط با ابزارهای مادی، نمی گردد خیلی از قلل را فتح كرد.

وی اظهار داشت: كشور عراق بر مبنای برآوردها، بین ۲۵۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار و ایران حدود ۱۰۰ میلیارد دلار در جنگ هشت ساله هزینه كردند اما آنچه موثر بود، همان سرمایه اجتماعی، اراده آهنین و تعلق خاطر مردم به نظام، انقلاب و آرمان های آن بود كه سبب شد پس از چهار صد سال، اولین بار، در یك جنگ طولانی، حتی یك وجب از خاك كشورمان از دست نرود.
وزیر اقتصاد تصریح كرد: در شرایطی كه متغیر های كلان اقتصادی، در اوج جنگ تحمیلی و حد فاصل سال های ۶۰ تا ۶۴ روند رو به بهبودی داشت، در سال ۶۵ با یك تكانه شدید منفی نفتی مواجه شدیم و تورمی كه از حدود ۱۹ درصد در سال ۵۹ به ۶.۹ درصد در سال ۶۴ كاهش پیدا كرده بود، به یكباره به ۲۵ درصد افزایش پیدا كرد.
دژپسند اضافه كرد: روند همواره كاهنده و غیر نوسانی تورم از سال ۶۰ تا ۶۴ تنها ناشی از كنترل دولت نبود چون اگر روند تغییرات نقدینگی را نگاه نماییم، می بینیم یك سال قبل آن، رشد نقدینگی هم ۶.۳ درصد بود.
وی خاطرنشان كرد: به عبارتی، در آن دوران، هم جنگ اداره می شد، هم برخی سال ها رشد اقتصادی دو رقمی بود و هم تورم همواره كاهنده بود، بنا براین دشمن در اینجا، متوسل به جنگ اقتصادی و تكانه شدید نفتی شد چنان كه در سال ۶۵ كشور با تنها با ۶.۵ میلیارد دلار اداره شد و طی سه سال متوالی ۶۵، ۶۶ و ۶۷ با رشد اقتصادی منفی مواجه شدیم و تورم در سال آخر به ۲۹.۵ درصد رسید.
وزیر اقتصاد با اشاره به سخنان وزیر خارجه آمریكا در دیدار با وزیر خارجه عراق در خصوص اینكه تكانه نفتی سال ۶۵ با هدف سرنگونی نظام جمهوری اسلامی طراحی شده بود، تصریح كرد: خوشبختانه دشمن به مدد سرمایه اجتماعی و پشتوانه مردمی نظام، نه در جنگ نظامی و نه در جنگ اقتصادی به هدف خود نرسید.
دژپسند با اشاره به اینكه جنگ اقتصادی برای مردم ایران چیز جدید و غیر منتظره ای نیست، تصریح كرد: بعد از برجام و برداشته شدن تحریم های مالی دشمن، اقتدار ایران در منطقه افزایش یافت كه گواه آن هم، پیروزی در نبرد با داعش در سوریه بود.
وی اضافه كرد: این امر، دشمن را تحریك كرد و باردیگر جنگ اقتصادی به راه انداخت، با این هدف كه ایران را از سرمایه اجتماعی و پشتوانه مردمی آن تهی كنند، چون كشورهایی، با افزایش اقتدار ایران در منطقه، به حاشیه رانده شده بودند.
وزیر اقتصاد همچون علل خیال پردازی و تمركز دشمن بر «سرمایه اجتماعی» نظام را، شناخت كامل آنها از علل پیروزی جمهوری اسلامی در جنگ توامان نظامی و اقتصادی در روزهای دفاع مقدس عنوان نمود و اظهار داشت: آنها خیلی بهتر از ما علل موفقیت ها و شكست ناپذیری ایران را تحلیل و شناسایی كرده اند.

وزیر اقتصاد با اشاره به قرار گرفتن كشور در میانه یك جنگ اقتصادی، اظهار داشت: در جنگ اقتصادی، باید كاركرد نیروهای مسلح به سمت و سوی تقویت بنیان های اقتصادی اقتصادی برود.
وی اضافه كرد: یكی از مهم ترین وظایف نیروهای مسلح در شرایطی كه معابر ورود ارز به كشور محدود شده و تنگناهایی برای تامین مالی وجود دارد، مدیریت توقعات است.
وزیر اقتصاد خاطرنشان كرد: اگر قوای نظامی كشور با توانمندی اقتصادی پیوند نخورد، صدمه پذیری نظام افزوده می شود، امری كه عكس آن هم صادق است و توانمندی اقتصادی بدون تقویت قوای نظامی، ابتر می ماند.
وی نگاه داشتن اقتصاد در محدوده «كمربند ایمنی رفاه» را یكی از الزامات خواند و اظهار داشت: كمربند معیشتی، كف خواسته ها و برنامه های اقتصاد مقاومتی است و به همین خاطر، در این سیاست ها، بر اقتصاد دانش بنیان به منظور تحقق اقتصاد هوشمند تاكید گردیده است.
دژپسند تصریح كرد: من در جلسه رای اعتماد در مجلس شورای اسلامی از مفهوم «چتر ایمنی معیشت» صحبت كردم و امروز هم تاكید می كنم، باید آستانه ای برای معیشت تعیین شود كه در قالب آن، اقشار مختلف، از قشر متوسط تا پایین ترین سطح درآمدی جامعه، احساس نگرانی بابت معیشت خود نداشته باشند.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: البته این به معنای زیر بنا بودن اقتصاد نیست، بلكه همان گونه كه مقام معظم رهبری در بیانیه اخیر خود تاكید نمودند، اقتصاد، نه زیر بنا ولی دارای جایگاه ویژه ای است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خودكفایی كشور در تولید برخی اقلام اساسی همچون بنزین، اظهار داشت: در سالیان گذشته، حجم واردات گندم بسیار بالا بود ولی الان به شدت كاهش پیدا كرده است و هدفگذاری ما، رسیدن به خودكفایی در تولید گندم است.
دژپسند با اشاره به اینكه در اقتصاد مقاومتی، علاوه بر توسعه درونزا، برون نگری در اقتصاد هم سفارش شده است و ما باید با واردات و بومی سازی تجهیزات، دانش و تكنولوژی های جدید و بومی سازی آنها، پایه اقتصادی قوی و توسعه یافته را بریزیم.

وزیر اقتصاد اضافه كرد: در كنار همین رویكردهای اساسی، عدالت بنیان بودن هم مد نظر قرار دارد، چونكه بدون عدالت، نمی توان به توسعه اقتصادی دست یافت، همان گونه كه نمی توان بدون مردمی كردن اقتصاد، با محور قرار دادن دولت، به رشد اقتصادی رسید.

وی خاطرنشان كرد: مردمی كردن اقتصاد، به خصوصی سازی محدود نمی گردد، بلكه نظر ما، افزایش مشاركت مردم در اداره كشور و حكمرانی را هم شامل می شود.
دژپسند در مورد واگذای سهام و بنگاههای دولتی به بخش خصوصی هم اظهار داشت: هفته آینده در این زمینه تصمیم گیری می شود.

وزیر اقتصاد با اشاره به تقارن برگزاری دومین همایش ملی اقتصاد دفاع (۲۹ بهمن ماه) با سالروز ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از جانب مقام معظم رهبری، تصریح كرد: سیاست های اقتصاد مقاومتی بسته ای از سیاست ها است كه تمام ابزارها و نیازمندی های رسیدن به اقتصاد مقاوم و متعالی را در خود جای داده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاكید بر مقابله با جنگ مالی و تامین مالی بخش دفاع، اظهار داشت: باید از دریچه جنگ اقتصادی به اقتصاد مقاومتی نگاه نماییم.
وی با اشاره به اینكه وارات كالاهای اساسی نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته و از نظر تامین كالاهای اساسی مشكل نداریم، اضافه كرد: در تامین بعضی از كالاها مشكلاتی داشتیم كه با ورود دولت، این موارد كاهش پیدا می كند؛ از ابتدا هم مشخص بود كه این مشكلات به علت اختلال در نظام توزیع رخ داده است.
دژپسند تصریح كرد: آمریكا به دنبال قطع ارتباط ایران با دنیا بود اما دیدیم كه ایران در انزوا قرار نگرفت و حتی نتاییج اجلاس ورشو با آنچه كه می خواست فاصله بسیاری داشت.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینكه باید مقاومت را هدفدار انجام دهیم، خاطرنشان كرد: مقاومت را نباید تنها در وجه نظامی خلاصه كرد؛ البته نباید از آن غافل شد، ولی شاید بهترین حالت این است كه با شناسایی درست ابعاد آن، سرعت تحقق اهداف را بیشتر نماییم.
وی با اشاره به اینكه باید همه ابعاد اقتصاد را به درستی تبیین نماییم، تصریح كرد: در این خصوص نباید تنها به چند متغیر كلان اقتصادی محدود شویم، بلكه باید سایر متغیرهای اقتصادی مانند متغیرهای فضای كسب و كار و سرمایه انسانی هم دقت نماییم.

1397/12/01
14:21:26
5.0 / 5
4308
تگهای خبر: اقتصاد , تولید , دلار , سرمایه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۳

لینک دوستان بازاری

بازاری

تگهای بازاری

baazari.ir - حقوق مادی و معنوی سایت بازاری محفوظ است

بازاری

بازار فروش کالا