مهر منتشر كرد؛

جزئیات تجارت خارجی ایران در ۱۰ ماه گذشته، صادرات اندكی بهبود یافت

جزئیات تجارت خارجی ایران در ۱۰ ماه گذشته، صادرات اندكی بهبود یافت

بازاری: ارزش صادرات در دی ماه امسال ۳ میلیارد و ۹۷۲ میلیون دلار ثبت شده كه نسبت به آذرماه ۲۶ درصد رشد را نشان داده است كه منجر به بهبود تراز تجاری كشور در دی ماه شده است.به گزارش بازاری به نقل از مهر، كارنامه تجارت خارجی ایران در ۱۰ ماهه منتهی به دی ماه منتشر گردید. بر این اساس، ارزش صادرات در دی ماه امسال ۳ میلیارد و ۹۷۲ میلیون دلار ثبت شده كه نسبت به آذرماه ۲۶ درصد رشد را نشان داده است. این جهش صادراتی منجر به بهبود تراز تجاری كشور در دی ماه شده و آن را به منفی یك میلیارد و ۲۶۲ میلیون دلار رسانده است.
همچنین در آذرماه تراز تجاری كشور منفی ۲ میلیارد دلار ثبت شده وحجم تجارت خارجی در ۱۰ ماه منتهی به دی، ۷۸ میلیارد و ۴۱۷ میلیون دلار شده است. بررسی ها نشان داده است سرعت رشد واردات در دی ماه نسبت به آذرماه امسال، كندتر از سرعت رشد صادرات بوده است. از این رو باآنكه همچنان در دی ماه سال جاری تراز تجاری منفی است؛ اما فاصله صادرات و واردات نسبت به ماه گذشته كاهش یافته است.
تراز تجاری دی ماه همچنان منفی
بر این اساس، تراز تجاری دی ماه منفی یك میلیارد و ۲۶۲ میلیون دلار است. درحالی كه تراز تجاری آذرماه یك میلیارد و ۹۹۹ میلیون دلار بود. همینطور واردات در دی ماه نسبت به آذرماه رشد حدود ۲ درصدی را تجربه كرده؛ اما صادرات با رشد بیش از ۲۶ درصدی روبه رو بوده است. روند ارزشی صادرات در چند ماه گذشته نشان داده است صدور كالا در آذر ماه نسبت به آبان ماه با افت ۱۶ و نیم درصدی مواجه بوده و ارزش واردات رشد ۱۱ درصدی را تجربه كرده است.
همچنین ارزش صادرات در آبان ماه نسبت به مهرماه، ۹ درصد كاهش و ارزش واردات هم ۹ درصد رشد داشته است. به نظر می رسد جهش ارزی در دی ماه سبب شده تا صادرات فاصله خویش را از واردات كم كند و در اولین ماه فصل چهارم، رشد بیشتری را نسبت به واردات ثبت كند.
واردات به ۴۲ میلیارد و ۸۰۵ میلیون دلار رسید
آمارهای انتشار یافته از جانب گمرك نشان داده است در ۱۰ ماه منتهی به دی سال جاری ۳۰ میلیون و ۴۹۱ هزار تن كالا به ارزش ۴۲ میلیارد و ۸۰۵ میلیون دلار وارد كشور شده و نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، به لحاظ وزنی بیش از ۱۰ درصد و به لحاظ ارزشی حدود ۲۲ درصد افزایش داشته است. بر این اساس وزن كالاهای وارداتی در ۱۰ ماه منتهی به دی سال قبل ۲۷ میلیون و ۶۲۳ هزار تن و ارزش آن هم ۳۵ میلیارد و ۱۰۶ میلیون دلار بوده است.
كارنامه صادرات كالاهای ایرانی هم نشان داده است كه در ۱۰ ماه منتهی به دی سال جاری، صادركنندگان توانسته اند ۹۹ میلیون و ۳۰۹ هزار تن كالا را به ارزش ۳۵ میلیارد و ۶۱۲ میلیون دلار به بازارهای هدف صادر كنند. آنچه در مدت زمان مشابه سال قبل اتفاق افتاده، از آن حكایت می كند كه ۱۰۷ میلیون و ۲۶۷ هزار تن كالا به ارزش ۳۶ میلیارد و ۴۵۶ میلیون دلار به بیرون از مرزهای كشور صادر گردیده است. مقایسه صدور كالا در ۱۰ ماه منتهی به دی امسال نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل از افت بیش از ۷ درصدی در وزن كالاهای صادراتی و افت بیش از ۲ درصدی در ارزش آنها خبر می دهد. برپایه این آمار، حجم تجارت خارجی ایران در مدت زمان مذكور معادل ۷۸ میلیارد و ۴۱۷ میلیون دلار و تراز تجاری هم منفی ۷ میلیارد و ۱۹۳ میلیون دلار رقم خورده است.
در بررسی های آخرین آمار انتشار یافته از جانب گمرك، فاصله صادرات و واردات در اولین ماه زمستان كاهش یافته است. به گونه ای كه ارزش واردات در دی ماه ۵ میلیارد و ۲۳۵ میلیون دلار و ارزش صادرات ۳ میلیارد و ۹۷۲ میلیون دلار است كه این اعداد حكایت از تراز تجاری منفی یك میلیارد و ۲۶۲ میلیون دلاری دارد. این درحالی است كه در ماه گذشته (آذرماه) تراز تجاری ایران یك میلیارد و ۹۹۹ میلیون دلار بوده و مقایسه تراز تجاری دو ماه آذر و دی سال جاری نشان داده است باآنكه همچنان واردات از صادرات سبقت گرفته اما فاصله آنها در دی ماه كاهش یافته است.
این كاهش فاصله هم به علت افزایش حدود ۲۶ درصدی صادرات در دی ماه نسبت به آذرماه است. این درحالی است كه در همین مدت، واردات تنها حدود ۲ درصد رشد داشته است. با نگاهی به آمارهای تجارت خارجی در دی ماه سال گذشته، می توان شاهد آن بود كه ارزش صادرات در آن ماه، ۴ میلیارد و ۴۳ میلیون دلار و ارزش واردات هم ۳ میلیارد و ۳۵۱ میلیون دلار بوده است. حجم تجارت خارجی در این مدت زمان، ۷ میلیارد و ۳۹۴ میلیون دلار بوده و تراز تجاری هم رقمی معادل ۶۹۲ میلیون دلار ثبت شده است.
اقلام صادراتی
اقلام عمده صادراتی در ۱۰ ماه منتهی به دی سال ۹۶ شامل میعانات گازی به ارزش ۵ میلیارد و ۶۷۹ میلیون دلار با سهم ارزشی حدود ۱۶ درصد، پروپان مایع شده به ارزش یك میلیارد و ۲۱۳ میلیون دلار و سهم ارزشی بیش از ۳ درصد، روغن های سبك و فرآورده ها به جز بنزین به ارزش ۹۹۷ میلیون دلار و سهم ارزشی حدود ۳ درصد، متانول به ارزش ۹۸۴ میلیون دلار و سهم ارزشی حدود ۳ درصد و سنگ آهن هماتیت دانه بندی به ارزش ۸۴۵ میلیون دلار و سهم ارزشی بیش از ۲ درصد بوده است.
آمار صادرات قطعی به تفكیك میعانات گازی، پتروشیمی و سایر كالاها در مدت زمان مورد بررسی هم نشان داده است صادركنندگان ایرانی توانسته اند ۲۲ میلیون و ۴۴۶ هزار تن محصولات پتروشیمی را به ارزش ۱۰ میلیارد و ۶۷۳ میلیون دلار به بازارهای هدف صادر كنند و سهم ارزشی حدود ۳۰ درصد از ارزش كل صادرات و سهم وزنی حدود ۲۳ درصد از كل وزن صادرات را به خود اختصاص دهند. این درحالی است كه آمارهای مدت زمان مشابه سال قبل از آن حكایت می كند كه ۲۶ میلیون و ۵۴۸ هزار تن از این كالا به ارزش ۱۱ میلیارد و ۷۲۶ میلیون دلار به بازارهای هدف صادر گردیده است.
مقایسه این دو آمار نشان داده است كه صادرات محصولات پتروشیمی در ۱۰ ماه منتهی به دی امسال با افت وزنی بیش از ۱۵ درصد و افت ارزشی حدود ۹ درصد نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل مواجه بوده است. از جانب دیگر صادرات میعانات گازی هم همان گونه كه گفته شد سهم ارزشی حدود ۱۶ درصدی را از كل ارزش صادرات از آن خود كرده است. صادركنندگان ایرانی توانسته اند ۱۴ میلیون و ۴۷۷ هزار تن میعانات گازی با سهم وزنی حدود ۱۵ درصدی را به ارزش ۵ میلیارد و ۶۷۹ میلیون دلار به بازارهای بین المللی صادر كنند.
در مدت زمان مشابه سال قبل ۱۵ میلیون و ۷۸۳ هزار تن از این كالا به ارزش ۶ میلیارد و ۱۹۰ میلیون دلار صادر شده بود. از این رو صادرات میعانات گازی در ۱۰ ماه منتهی به دی سال جاری نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل به لحاظ وزنی و ارزشی به صورت جداگانه افت بیش از ۸ درصدی را تجربه كرده است. اما صادرات ایران در سایر كالاها نسبت به دو گروه قبل، وضعیت بهتری دارد. در آمار انتشار یافته ماه گذشته، نشانه هایی از تغییر گرانیگاه صادراتی به چشم می خورد و به نظر می رسد این روند همچنان تداوم دارد. چراكه از میان سه گروه صادراتی (پتروشیمی، میعانات گازی و سایر كالاها) تنها گروه آخر كه مربوط به سایر كالاها همچون كالاهای صنعتی، كشاورزی، معدنی است، توانسته به لحاظ ارزش رشد داشته باشد.
در آخرین آمار انتشار یافته از جانب گمرك كه به ۱۰ ماه منتهی به دی سال جاری برمی گردد، ۶۲ میلیون و ۳۸۶ هزار تن كالا (سایر كالاها) به ارزش ۱۹ میلیارد و ۲۶۰ میلیون دلار صادر گردیده است كه توانسته سهم وزنی حدود ۶۳ درصدی و سهم ارزشی بیش از ۵۴ درصدی را از آن خود كند. در مدت زمان مشابه سال قبل در این گروه كالاهای صادراتی، ۶۴ میلیون و ۹۳۷ هزار تن كالا به ارزش ۱۸ میلیارد و ۵۴۰ میلیون دلار، صادر شده بود. ازاین رو مقایسه صادرات سایر كالاها در ۱۰ ماه منتهی به دی سال جاری با مدت زمان مشابه سال قبل نشان داده است كه به لحاظ وزنی افت حدود ۴ درصدی و به لحاظ ارزشی رشد حدود ۴ درصدی در صدور این دست از كالاها تجربه شده است.
مقصد كالاهای صادراتی ایران
آمارهای جدید گمرك نشان داده است بیشترین كالاهای ایرانی به ۵ مقصد چین، امارات، عراق، كره جنوبی و هند صادر گردیده است. پیش از این امارات در رتبه دوم و عراق در رتبه سوم قرار داشت. همینطور افغانستان به جای هند در زمره عمده ترین مقاصد صادراتی ایران قرار گرفته بود.
در ۱۰ ماه منتهی به دی سال جاری، ۲۸ میلیون و ۱۸۶ هزار تن كالا به ارزش ۷ میلیارد و ۴۲۲ میلیون دلار به چین صادر شده كه سهم وزنی بیش از ۲۸ درصد و سهم ارزشی حدود ۲۱ درصدی را از كل صادرات ایران به خود مختص كرده است. بررسی ها نشان داده است كه صادرات به چین در مدت زمان مذكور نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل به لحاظ وزنی با افت حدود ۵ درصد و به لحاظ ارزشی با رشد بیش از ۱۱ درصد مواجه بوده است.
بازار امارات هم در ۱۰ ماه منتهی به دی سال جاری، میزبان ۱۴ میلیون و ۶۴۱ هزار تن كالای ایرانی به ارزش ۵ میلیارد و ۱۳۵ میلیون دلار بوده و توانسته سهم وزنی حدود ۱۵ درصد و سهم ارزشی بیش از ۱۴ درصد را از كل صادرات ایران به خود اختصاص دهد. اما صادرات به این كشور هم از لحاظ وزنی و هم از لحاظ ارزشی نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل افت داشته است. بر این اساس افت بیش ۷ و نیم درصدی در وزن و افت حدود ۱۹ درصدی در ارزش صادرات به این كشور در ۱۰ ماه منتهی به دی سال جاری نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل در كارنامه تجارت خارجی رقم خورده است.
وزن و ارزش صادرات به عراق هم در مدت زمان مذكور نسبت به مدت مشابه سال قبل افت داشته است. در ۱۰ ماه منتهی به دی سال جاری، ۱۰ میلیون و ۵۸۵ هزار تن كالا به ارزش ۵ میلیارد و ۴۰ میلیون دلار به این كشور همجوار صادر شده كه سهم وزنی حدود ۱۱ درصدی و سهم ارزشی بیش از ۱۴ درصدی را از كل صادرات كشور به خود مختص كرده است. اما این میزان صادرات به عراق، نسبت به ۱۰ ماه منتهی به دی سال ۹۵ با افت وزنی بیش از ۱۳ درصد و افت ارزشی حدود یك درصد مواجه بوده است.
صادركنندگانی كه كالاهای ایرانی را به كره جنوبی صادر كرده اند، توانسته اند ۸ میلیون و ۲۸۴ هزار تن كالای ایرانی را به ارزش ۳ میلیارد و ۴۱۲ میلیون دلار به بازارهای این كشور آسیایی وارد كنند. سهم صادراتی این كشور از كل صادرات ۱۰ ماه منتهی به دی سال جاری به لحاظ وزنی بیش از ۸ درصد و به لحاظ ارزشی بیش از ۵/ ۹ درصد است. صدور كالا به كره جنوبی در مدت زمان مذكور نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، برخلاف صادرات به كشورهای نامبرده، هم به لحاظ وزنی و هم به لحاظ ارزشی رشد داشته است. بر این اساس رشد بیش از ۳۹ درصدی در وزن و رشد حدود ۳۳ درصدی در ارزش صادرات به كره جنوبی، در كارنامه تجارت با این كشور ثبت شده است.
صادرات ۸ میلیون و ۳۳۰ هزار تن كالا به ارزش ۲ میلیارد و ۲۷۷ میلیون دلار به هند، سبب شده تا این كشور آسیایی به جای افغانستان در زمره عمده ترین مقاصد صادراتی ایران قرار گیرد و سهم وزنی بیش از ۸ درصد و سهم ارزشی بیش از ۶ درصد را از كل صادرات به خود اختصاص دهد. صدور كالا به این كشور در ۱۰ ماه منتهی به دی سال جاری نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، به لحاظ وزنی رشد بیش از ۵ درصدی و به لحاظ ارزشی افت حدود ۳ درصدی را تجربه كرده است. متوسط قیمت هر تن كالای صادراتی در مدت زمان مورد بررسی ۳۵۹ میلیون دلار بوده كه نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل بیش از ۵.۵ درصد رشد داشته است.
عمده ترین كالاهای وارداتی
اقلام عمده وارداتی در ۱۰ ماه منتهی به دی سال جاری شامل «قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری ردیف ۸۷۰۳ بنزینی با حجم سیلندر ۲۰۰۰ سی سی با ساخت داخل ۱۴ تا كمتر از۳۰ درصد به استثنای لاستیك» به ارزش یك میلیارد و ۴۰۱ میلیون دلار و سهم ارزشی بیش از ۳ درصد، «ذرت دامی» به ارزش یك میلیارد و ۲۵۱ میلیون دلار و سهم ارزشی حدود ۳ درصد، «برنج» به ارزش یك میلیارد و ۲۶ میلیون دلار و سهم ارزشی بیش از ۲ درصد، «لوبیای سویا» به ارزش ۷۷۵ میلیون دلار و سهم ارزشی حدود ۲ درصد و «وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر ۱۵۰۰ سی سی تا ۲۰۰۰ سی سی به جز آمبولانس و هیبریدی» به ارزش ۶۸۳ میلیون دلار و سهم ارزشی بیش از یك و نیم درصد بوده است.
كشورهای عمده طرف معامله به لحاظ ارزش در ۱۰ ماه منتهی به دی سال جاری هم عبارتند از چین، امارات، كره جنوبی، تركیه و آلمان. بر این اساس كره جنوبی كه پیش از این در رتبه چهارم قرار گرفته بود، در آمار جدید در رتبه سوم قرار گرفته است.
در مدت زمان مذكور ۳ میلیون و ۸۰۹ هزار تن كالای چینی به ارزش ۱۰ میلیارد و ۲۲۹ میلیون دلار به ایران وارد شده كه نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل به لحاظ وزنی رشد بیش از ۵ درصد و به لحاظ ارزشی رشد بیش از ۲۱ درصد را ثبت كرده است. همینطور ۴ میلیون و ۹۷۸ هزار تن كالای اماراتی به ارزش ۷ میلیارد و ۷۸۷ میلیون دلار در كارنامه واردات از این كشور ثبت شده كه نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل به لحاظ وزنی رشد بیش از ۱۸ درصد و به لحاظ ارزشی رشد حدود ۴۲ درصد را ثبت كرده است. كره جنوبی با واردات یك میلیون و ۲۱۵ هزار تن كالا به ارزش ۲ میلیارد و ۹۷۴ میلیون دلار در رتبه سوم قرار دارد و واردات این كشور نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل رشد وزنی نزدیك به یك درصد و رشد ارزشی نزدیك به ۶ درصد را تجربه كرده است.
یك میلیون و ۵۴۲ هزار تن كالای تركیه ای به ارزش ۲ میلیارد و ۶۰۵ میلیون دلار هم حاصل واردات از این كشور همجوار است كه نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، حدود ۱۶ درصد به لحاظ وزنی و بیش از ۱۸ درصد به لحاظ ارزشی رشد داشته است. تنها كشور اروپایی كه در ردیف عمده ترین واردكنندگان به ایران قرار دارد آلمان است كه در مدت زمان مورد بررسی ۷۱۴ هزار تن كالا به ارزش ۲ میلیارد و ۳۴۷ میلیون دلار را به ایران وارد كرده است. واردات از این كشور در ۱۰ ماه منتهی به دی سال جاری نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل به لحاظ وزنی افت بیش از ۱۵ درصدی و به لحاظ ارزشی رشد بیش از ۱۹ درصدی را تجربه كرده است. متوسط قیمتی هر تن كالای وارداتی هم یك هزار و ۴۰۴ دلار بوده كه نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل بیش از ۱۰ درصد در ارزش دلاری افزایش داشته است.

1396/11/14
15:58:05
5.0 / 5
4572
تگهای خبر: آمار , بازار , دلار , كالا
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۲

لینک دوستان بازاری

بازاری

تگهای بازاری

baazari.ir - حقوق مادی و معنوی سایت بازاری محفوظ است

بازاری

بازار فروش کالا