رئیس مركز آمار اعلام كرد:

۶برنامه راهبردی مركز آمار در سال ۹۷، كمبود اعتبارات نظام آماری

۶برنامه راهبردی مركز آمار در سال ۹۷، كمبود اعتبارات نظام آماری

بازاری: رییس مركز آمار ایران اظهار داشت: به منظور رسیدن به اهداف كلان مركز و حول برنامه ملی آمار، برنامه های سال ۹۷ در ۶ حوزه پیش بینی و برنامه ریزی شده است.


به گزارش بازاری به نقل از سازمان برنامه و بودجه كشور، امیدعلی پارسا اظهار داشت: در این خصوص همینطور باید به تصویب نظام تدوین برنامه ملی آمار ۱۴۰۰-۱۳۹۶ در پنجاه و پنجمین جلسه شورای عالی آمار در تاریخ ۲۲خرداد ۹۶ اشاره نمود كه شامل؛ تولید نظام نوین آمارهای ثبتی مبنا با هدف كاهش چشمگیر هزینه های تولید و بار پاسخگویی، بازنگری در قوانین و مقررات متناسب با الزامات نظام آماری مدرن و حاكمیتی بودن امر آمار، بازمهندسی ساختار، وظایف و مدیریت نظام آماری كشور، توسعه نظام مدیریت كیفیت آمارهای رسمی با هدف تهیه و انتشار آمارهای با كیفیت، توسعه فناوری های نوین به منظور توسعه شبكه ملی آمار و پایگاه اطلاعات آماری كشور بعنوان پنجره واحد عرضه آمارهای رسمی كشور همگام با الزامات و سیاست های دولت الكترونیك می گردد. وی ادامه داد: نهادینه كردن اصول بنیادین ده گانه آمار رسمی و اصل جریان یك طرفه ریزداده ها به مركز آمار ایران، ارتقای آگاهی و اعتماد عمومی به آمارهای رسمی و افزایش سرمایه اجتماعی در این زمینه، نظارت و ارزیابی مستمر تحقق اهداف برنامه ملی آمار و استقرار نظام نوین آماری در كشور، تولید نظام متمركز توزیع و تخصیص اعتبارات فعالیت ها و طرح های آماری در كشور و هم ترویج و اشاعه كاربرد و تفسیر صحیح آمارهای رسمی در میان سیاستگذاران، برنامه ریزان و محققین و... از دیگر اقدامات مهم مركز آمار ایران در سال۱۳۹۶ بوده است. پارسا درباره سایر برنامه های این مركز اظهار داشت: وظایف و تركیب اعضای اركان تدوین برنامه ملی آمار، برنامه عملیاتی تهیه برنامه ملی آمار، صدور احكام اعضای اركان تدوین برنامه ملی آمار و تشكیل جلسات مستمر كارگروه های تدوین برنامه همچون این برنامه هاست. وی درباره اهداف مركز آمار ایران اظهار داشت: اهداف كلان این مركز به صورت خلاصه شامل؛ تولید و عرضه آمارهای رسمی با كیفیت با رعایت استانداردهای آماری ملی و بین المللی، استقرار نظام جامع ثبت های آماری ایران(ایران استارز)، توسعه شبكه ملی آمار با رعایت محرمانگی و حفظ امنیت داده ها و اطلاعات با بهره گیری از فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات، بهبود و ارتقای تعاملات و همكاری های سازنده علمی و حرفه ای آماری در سطح ملی و بین المللی، گسترش و تسهیل دسترسی به آمارهای رسمی، ارتقای آگاهی و اعتمادعمومی و ترویج و اشاعه كاربرد و تفسیرصحیح آمار توسط سیاستگذاران، برنامه ریزان، محققان و مردم و هم استقرار نظام های نوین برنامه ریزی، بهبود عملكرد و نظارت راهبردی، می گردد. رییس مركز آمار ایران با اشاره به تصویب چشم انداز، ماموریت و راهبردهای كلان نظام آماری كشور (سطح ۲ برنامه ملی آمار ۱۴۰۰-۱۳۹۶ ) اضافه كرد: برپایه این برنامه چشم انداز نظام آماری كشور بعنوان نظامی یكپارچه، پاسخگو، مورد اعتماد عموم مردم و متخصصان، تامین كننده آمارهای رسمی با كیفیت و پیشرو در آسیا در نظر گرفته شد كه در این راستا مأموریت نظام آماری كشور شامل «تولید و انتشار آمارهای رسمی مورد نیاز ذینفعان داخلی و بین المللی با رعایت اصول بنیادین آمارهای رسمی و بكارگیری فناوری ها و روش های مدرن بخصوص ثبتی مبنا» خواهد بود. راهبردهای كلان نظام آماری پارسا درمورد راهبردهای كلان نظام آماری كشور اظهار داشت: اصلاح قوانین و مقررات در رابطه با نظام آماری كشور به منظور یكپارچه سازی، ساماندهی و رفع موازی كاری درتولید و عرضه آمارهای رسمی (تأمین الزامات اجرای ماده ۱۰ قانون احكام دائمی)، ایفای نقش مرجعیت آمار، توسعه كاربرد آمارهای رسمی در چارچوب ضوابط شورای عالی آمار، پاسخگویی در عرضه اطلاعات و آمار، افزایش اعتماد كاربران وكاهش بار پاسخگویی و تقسیم كار تولید آمار با هدف جلوگیری از تولید آمارهای چندگانه و تصویب قوانین و مقررات تضمین كننده جریان یكطرفه ریزداده های اداری مورد نیاز نظام جامع ثبت های آماری ایران به مركز آمار ایران ازجمله این راهبردهاست. ایشان در ادامه اظهار داشت: اصلاح تشكیلات و وظایف اركان نظام آماری، تقویت و توسعه ظرفیت های منابع انسانی درحوزه آمار دستگاه های اجرایی و حضور در عرصه بین الملل در زمینه افزایش كارایی و اثر بخشی آن و استفاده حداكثری از ظرفیت شورای عالی آمار و كمیته های آماربخشی در مدرن سازی نظام آماری كشور، نظام مند كردن انتشار و اطلاع رسانی آمارهای رسمی درسطح ملی و بین المللی مطابق مصوبات شورای عالی آمار با استفاده از فناوری های نوین و ساماندهی، گسترش عرضه تحلیل های آماری با هدف ارتقای سواد آماری و اعتمادسازی عمومی، ساماندهی و توسعه استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی در انجام فعالیت های آماری، تقویت مدیریت ارتباط با ذینفعان آمار و...از دیگر برنامه هایی است كه در زمره راهبردهای كلان نظام آماری قرار دارد. رییس مركز آمار ایران درمورد برنامه های انجام شده دیگر در سال ۹۶ اظهار داشت: محاسبه شاخص قیمت ها و شاخص مقدار، محاسبه شاخص های توسعه پایدار(SDG)، مدیریت شاخص های عمومی و اختصاصی مبنای ارزیابی عملكرد دستگاه های اجرایی كشور، مدیریت اجرای سیاست های دولت الكترونیك در مركز آمار ایران، مدیریت تامین منابع مالی كل مركز و ابلاغ اعتبارات استان ها، مدیریت شاخص های عمومی و اختصاصی مبنای ارزیابی عملكرد دستگاه های اجرایی كشور، نظارت موثر بر تهیه آمارهای رسمی در نظام آماری ایران (درون سازمانی، برون سازمانی)، نیازسنجی و برنامه ریزی برای پوشش تولید آمارهای موردنیاز برنامه ششم توسعه و... ازجمله این برنامه ها بوده است. برنامه های سال جدید مركز آمار پارسا در پاسخ به این سؤال كه آیا به تمام اهداف تعیین شده برای این سال دست یافته اید، تصریح كرد: به صورت متوسط بیش از ۹۰درصداز اهداف محقق شده اند. وی درمورد مهمترین برنامه های سال ۹۷ این مركز اظهار داشت: به منظور رسیدن به اهداف كلان مركز و حول برنامه ملی آمار، برنامه های سال ۹۷ در ۶ حوزه پیش بینی و برنامه ریزی شده است كه تحقق هركدام از برنامه ها مستلزم تامین اعتبار و منابع مورد نیاز است. البته لازم به یادآوری است كه درصد مورد انتظار انجام هر كدام از برنامه ها متفاوت می باشد. رییس مركز آمار ایران افزود در حوزه برنامه ریزی، تصویب نهایی برنامه سوم ملی آمار( در قالب قانون برنامه پنج‏ساله ششم توسعه كشور) و عرضه گزارش در دوره های منظم به شورای عالی آمار و دولت، اجرای برنامه ملی آمار و ارزیابی و رصد برنامه ملی آمار و عرضه گزارش پیشرفت برنامه در دوره های منظم، پیاده سازی برنامه استراتژیك مركز، راهبری برنامه عملیاتی مركز، پایش ماهانه برنامه عملیاتی مركز، ارزیابی دستگاه های اجرایی كشور در اجرای برنامه ملی آمار، در حوزه تولید آمار هم اجرای طرح های آمارگیری صنعت، معدن و زیربنایی، اجرای طرح های آمارگیری فرهنگی، بازرگانی و خدمات، اجرای طرح های آمارگیری جمعیت، نیروی كار، اجرای طرح های آمارگیری كشاورزی، اجرای طرح های روش شناسی و طرح های نمونه گیری و... ازجمله دیگر برنامه های در دست اقدام در سال ۱۳۹۷ است. فقط ۶۰ درصد نیاز آماری كشور تامین می شود پارسا در پاسخ به این سؤال كه برای رسیدن به اهداف در نظر گرفته شده با چه موانعی مواجه هستید، اظهار داشت: عدم تناسب اعتبارات نیازهای آماری كشور یكی از معضلات موجود است، به گونه ای كه هم اكنون ۶۰ درصد از نیازهای آماری ملی و ۵۰ درصد نیازهای مورد نیاز استانی تامین می شود، عدم تناسب تشكیلات اركان نظام آماری در مركز آمار ایران و دستگاه های اجرایی و نیاز به جذب حداقل ۱۰۰ متخصص آماری مسلط به IT، با عنایت به اینكه استقرار نظام آماری ثبتی مبنا و توجه به سامانه های اطلاعاتی درسطح فرد و مكان در برنامه ملی آمار مورد تاكید قرار گرفته است؛ ازاین رو جلب مشاركت دستگاه های اجرایی از اهمیت بالایی برخوردار است، باآنكه با ابلاغ نامه و بخشنامه معاون برنامه و بودجه كشور و تاكید رییس جمهوری حركت به سمت مدرن سازی نظام آماری شتاب خواهد گرفت.

1397/01/16
22:56:50
5.0 / 5
5104
تگهای خبر: آمار , بودجه , تولید , طلا
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۱

لینک دوستان بازاری

بازاری

تگهای بازاری

baazari.ir - حقوق مادی و معنوی سایت بازاری محفوظ است

بازاری

بازار فروش کالا