مهر خبر می دهد؛

۲سناریوی پرداخت وام ۱۵میلیونی ازدواج در بانكها

۲سناریوی پرداخت وام ۱۵میلیونی ازدواج در بانكها

بازاری: در صورتی كه رئیس جمهور دستور پرداخت وام ازدواج ۱۵ میلیون تومانی را صادر كرده، مجلس دو سناریوی وام ۱۵ میلیونی و ۱۲. ۵ میلیونی برای هریك زوجین را مطرح می كند؛ ضمن اینكه بانكهای خاطی جریمه شوند.به گزارش بازاری به نقل از مهر، حسن روحانی، رئیس جمهور هفته گذشته با حضور در وزارت امور اقتصادی و دارایی، علاوه بر اینكه دستور پرداخت سود سهام عدالت را صادر كرد، به نظام بانكی هم فرمان داد تا وام ازدواج را از ده میلیون تومان به ۱۵ میلیون تومان افزایش دهند؛ یعنی بر این اساس هر یك از زوجین می توانند با دریافت ۱۵ میلیون تومان، برای شروع زندگی خود ۳۰ میلیون تومان وام با نرخ ۴ درصد را در اختیار داشته باشند كه به نظر منابع مناسبی برای آنها خواهد بود. اما اینكه بانكها چقدر در پرداخت این وام اقدامات عاجل انجام دهند و متقاضی را از ادامه مسیر پیگیری برای دریافت وام منصرف نكنند، مبحث دیگری است.
تجربه هم به خوبی این را نشان داده است، به این معنا كه وقتی وام ازدواج از ۵ میلیون تومان به ده میلیون تومان افزایش پیدا كرد، خیلی از متقاضیان بانكی به علت بروكراسی پیچیده بانكها و ضامن هایی كه از آنها درخواست می شد، از ادامه مسیر پیگیری برای دریافت وام منصرف می شدند تا اینكه بانك مركزی، طرح ضربتی پرداخت وام ازدواج را اعلام نمود و خیلی از صفوف متقاضیان كه برای دریافت این وام در بانكها تشكیل شده بود، از بین رفت.
اكنون اما مشخص نمی باشد كه نظام بانكی در اجرای دستور رئیس جمهور چطور برخورد خواهد نمود و آیا منابع كافی را برای اجرای این طرح در اختیار خواهد داشت و اصولا برنامه بانك مركزی برای تامین این منابع چه خواهد بود، چراكه برخی پیشنهادات حكایت از آن دارد كه بانك مركزی اجازه تبدیل بخشی از منابع جاری به قرض الحسنه را به بانكها بدهد تا بتوانند این منابع را در اختیار متقاضیان قرار دهند. اما داستان هرچه كه باشد، اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به جوانان، به تناسب هزینه های زندگی و تورم سالانه یكی از اقدامات موثر در زمینه فراهم كردن شرایط ازدواج جوانان(موضوع بند «۲» اصل چهل و سوم قانون اساسی) است.
در بند «ب» تبصره «۱۶» لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور، مشابه سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، باوجود وجود تورم حدود ۱۰ درصدی در سالهای مزبور، مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای تسهیلات ازدواج برای هر یك از زوجین در نظر گرفته شده و نسبت به قانون بودجه دو سال قبل تغییر نیافته است.
یك میلیون و ۳۰۰ هزار نفر متقاضی سالانه وام ازدواج
این در حالی است كه در سال های گذشته، حاكثر تقاضای سالانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، یك میلیون و سیصد هزار نفر بوده است كه با فرض این مقدار، تقاضا برای سال آتی، در سناریوی افزایش تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، به ۱۲. ۵ میلیون تومان، به حدود ۱۶۰ هزار میلیارد ریال و در سناریوی افزایش به ۱۵ میلیون تومان به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد ریال منابع نیاز است. آنگونه كه مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اعلام نموده، با عنایت به اینكه سایر تكالیف تسهیلات قرض الحسنه مندرج در بندهای «ج» و «د» تبصره «۱۶» لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ هم بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد ریال است، در سناریوی اول مجموع منابع مورد نیاز برابر ۱۹۰ هزار میلیارد ریال و در سناریوی دوم مجموع منابع مورد نیاز برابر ۲۳۰ هزار میلیارد ریال خواهد بود.
مانده تسهیلات قرض الحسنه در انتها مهرماه ۱۳۹۶ برابر ۵۴۵ هزار میلیارد ریال بوده است كه در بدبینانه ترین برآورد هر سال حدود ۲۰ درصد تسهیلات قرض الحسنه (با دوره بازپرداخت ۵ ساله) یعنی حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد ریال بازپرداخت خواهد شد و منابع آن می تواند صرف پرداخت تسهیلات جدید شود.
این در حالی است كه سپرده های قرض الحسنه پس انداز در سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۲۴ درصد و در هفت ماهه ابتدای سال ۱۳۹۶ هم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱. ۹ درصد رشد داشته و به ۵۳۰ هزار میلیارد ریال رسیده است. بنابراین برای سال آتی حدود ۲۰ درصدی این منابع قابل پیش بینی است كه حدود ۱۰۰ هزار میلیارد ریال خواهد شد. ازاین رو افزایش تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به ۱۲۵ میلیون ریال بدون استفاده از منابع قرض الحسنه جاری كاملا عملی خواهد بود و برای افزایش تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به ۱۵۰ میلیون ریال لازم است معادل ۳۰ هزار میلیارد ریال از منابع قرض الحسنه جاری تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شود این میزان حدود ۳ درصد از مانده سپرده های قرض الحسنه جاری (پس از كسر سپرده قانونی) است. به هرحال، از مهمترین و عمومی ترین سیاست های كشور در پشتیبانی از ازدواج جوانان از سالهای ابتدایی دهه ۱۳۸۰ تابحال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بوده است. پرداخت این تسهیلات به امر ازدواج بخصوص در خانوارهای با درآمد زیر متوسط باعث تسهیل و تسریع در ازدواج جوانان می گردد. از این رو تعیین میزان و سازوكارهای پرداخت این تسهیلات در شبكه بانكی كشور از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. شرایط پرداخت وام ازدواجبر این اساس، بند «ب» تبصره «۱۶» ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور به شرح ذیل بخشی از مصارف تسهیلات قرض الحسنه شبكه بانكی را به مبحث ازدواج اختصاص داده است:
به منظور پشتیبانی از ازدواج جوانان بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف است كلیه بانكها و موسسات اعتباری كشور را ملزم كند به اندازه سهم خود از مجموع كلیه منابع در اختیار پس انداز، جاری و سپرده قرض الحسنه بانكها در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشاركت كرده و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند.
تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یك، از زوج ها در سال ۱۳۹۷ یكصد میلیون (۱۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال با دوره بازپرداخت چهارساله می باشد. پیشنهاد مجلس برای وام ازدواج در بودجه ۹۷ چیست؟
آنگونه كه مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می دهد، با عنایت به بررسی صورت گرفته پیرامون عملكرد اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بعد از افزایش این تسهیلات در سا ۱۳۹۵، به ۱۰۰ میلیون ریال و همینطور استدلال های عرضه شده پیرامون امكان افزایش تسهیلات ازدواج، پیشنهاد اصلاحی مربوط به بند «ب» تبصره «۱۶» لایحه بودجه ۱۳۹۷ به شرح ذیل بیان می شود:
بند «ب» - به منظور پشتیبانی از ازدواج جوانان، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف است كلیه بانكها و موسسات اعتباری كشور را ملزم كند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشاركت كرده و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.
بانك مركزی می تواند، بانك ها را موظف كند معادل بخشی از مانده سپرده قرض الحسنه جاری، تسهیلات قرض الحسنه پرداخت نمایند.
بانك مركزی موظف است اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را به نحوی مدیریت كند كه تعدادجوانان در صف تسهیلات قرض الحسنه ازدواج كمتر از پنجاه هزار نفر باشد. بانك مركزی موظف است از ابتدای سال ۱۳۹۷ به صورت ماهیانه، منابع قرض الحسنه، تعداد متقاضیان در صف و تعداد تسهیلات پرداخت شده را به تفكیك هر بانك و هر استان منتشر نماید.
بانك مركزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانكهای متخلف در این زمینه را برعهده دارد و می تواند به منظور تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، در چارچوب قوانین و مقررات، از ابزارها و سازوكارهای تشویقی و تنبیهی لازم برای بانكها و موسسات اعتباری استفاده نماید. دستورالعمل مربوطه ظرف مدت ۳ ماه به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
سناریوی ۱: تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در سال ۱۳۹۷ برای هر یك از زوجین یكصد و بیست و پنج میلیون (۱۲۵. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال با دوره بازپرداخت پنج ساله خواهد بود.
سناریوی ۲: تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در سال ۱۳۹۷ برای هر یك از زوجین یكصد و پنجاه میلیون (۱۵۰. ۰۰۰. ۰۰۰ ریال با دوره بازپرداخت پنج ساله خواهد بود.

1396/10/22
22:38:18
5.0 / 5
4954
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۲

لینک دوستان بازاری

بازاری

تگهای بازاری

baazari.ir - حقوق مادی و معنوی سایت بازاری محفوظ است

بازاری

بازار فروش کالا